Fiskevatten

Här hittar du Vattenfalls sportfiskeinformation med fakta och uppgifter om vattennivåer, vattenflöden och spill vid våra större vattenkraftverk i Sverige. Du kan bland annat läsa om vårt arbete vid Stornorrfors vattenkraftverk där vi tillsammans med intressenter i området byggt en av Europas modernaste fisktrappor. Vi hoppas du hittar det du behöver för att kunna fiska vid våra kraftverk.

Är du nyfiken på Vattenfalls övriga kraftverk och produktionsanläggningar? Här hittar du även fakta om dem och hur vi producerar värme och el från olika energikällor. Lär dig mer om hur vi gör detta – nära dig och i hela Europa!