Till startsidan

Abelvattnet

Abelvattnet
Abelvattnets kraftverk togs i drift i januari 2011 och är det senast byggda av Vattenfalls vattenkraftverk i Sverige. Kraftverkets miljöpåverkan är begränsad eftersom det använder en damm och en utloppstunnel som redan fanns på plats sedan 1960-talet.

Ökad produktion och förbättrad säkerhet

Kraftverket i Abelvattnet har ett aggregat och när det byggdes förbättrades även säkerheten för den befintliga dammen. Förstärkningen av dammen innebär att den nu klarar ett så kallat 10 000 årsflöde, det vill säga ett extremt vattenflöde som endast väntas uppstå en gång på 10 000 år.

I Abelvattnet finns en stam av sjölekande öring som inte får blandas med fisk från sjön Bleriken. Innan kraftverket byggdes hindrades fiskvandring från Bleriken av en betongmur. När vattenkraftverket byggdes så placerades fiskhindret i turbinen. Höjdskillnaden mellan inloppet till kraftverket och sjön Blerikens högsta yta i kombination med höga vattenhastigheter när kraftverket körs gör att fisk inte kan passera. 

Mer information (öppnas i nytt fönster)