Till startsidan

Akkats

Akkats
Akkats kraftverk ligger strax utanför Jokkmokk. Akkats är inkörsporten till ”de stora sjöarna” och världsarvet Laponia.

När Akkats kraftverk byggdes 1969–73 installerades enbart en turbin på 150 MW och sjön Vaikijaure reglerades genom en damm. Även om skillnaden i vattennivå bara avvek med 1,5 meter så innebar bygget av kraftverket bland annat att vattenfallen i Kaitum och Akkat försvann. Genom att bygga spegeldammar har satsningar gjorts för att höja vattennivån i strandkanten, som annars skulle torka ut.

Ökad effekt

År 2002 inträffade ett haveri i kraftverket och trots omfattande reparationer gick det bara att återfå 80 procent av den ursprungliga produktionskapaciteten. För att öka kraftverkets effekt beslöt Vattenfall år 2008 att återställa kraftverket. Genom att byta ut det gamla aggregatet mot två mindre och effektivare aggregat ökar också produktionen med 26 GWh. Den ökningen motsvarar uppvärmningen av drygt 1 200 normalstora villor. Normalårsproduktionen i Akkats kraftverk uppgår nu till cirka 590 GWh.

Det stora konstverket, Uvssat davás

Akkats kraftverk är även ett populärt turistmål. Konstnärerna Bengt Lindström, Lars Pirak och Lars J:son Nutti har skapat monumentalmålningarna som kallas Dörrarna västerut, eller Uvssat davás på samiska. De pryder kraftverkets dammluckor och symboliserar den samiska livsstil och kultur som i hög grad präglar denna del av norra Sverige.

Mer information (öppnas i nytt fönster)