Till startsidan

Bastusel

Bastusel
1968 ingicks ett avtal mellan Statens Vattenfallsverk (Vattenfall) och Skellefteå stads kraftverk om utnyttjandet av fallhöjden i Skellefteälven uppströms om Grytfors kraftstation. Byggarbetet påbörjades 1969 och var färdigt 1972.

Bastusel

Bastusels kraftstation ligger ungefär 150 kilometer från älvens utlopp i Bottenviken. Den utnyttjade fallhöjden är 77 meter.

Ökad säkerhet

Som en del av Vattenfalls vattenkraftprogram har Bastusels kraftstation byggts om för att klara strängare säkerhetskrav. Ett omfattande investeringsprogram har genomförts för dammen, för att den ska klara de extrema vattennivåer som förväntas inträffa en gång på 10 000 år. Exempelvis har dammen höjts och utskoven har renoverats. 

Mer information (öppnas i nytt fönster)